โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกพร สัจจารักษ์

นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกพร สัจจารักษ์ ครูโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัตการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น(การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก) ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงวันครู 2500) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

บทความล่าสุด