โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ.

นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ. และเป็นนักเรียนทุนเสมอภาคที่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,500 บาท ให้กับ เด็กหญิงปีใหม่ พม่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทความล่าสุด