โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

กิจกรรมเชฟหนูน้อย

โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร มีครูและบุคลากร ที่มีคุณภาพ และมีครูครบชั้นเรียน สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง โดยมีนางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร มอบหมายให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ให้มีการจัดการเรียนการสอน ตามความถนัด “การเรียนรู้คู่ทักษะ” 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมัคคุเทศก์เด็กวัด กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมเชฟหนูน้อย

บทความล่าสุด